Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 5.00 pm

Tsebiso Ea Lekhotla La Tlhopho-Bocha (Nra)

Tsebiso Ea Lekhotla La Tlhopho-Bocha (Nra)

‘Moka oa sechaba holim’a tlhopho-bocha o tsoela-pele bekeng ena (4-7 ‘mesa). Sepheo ke ho tlalehela sechaba ka khatelo-pele, le ho okha maikutlo ka bokamoso ba tlhopho-ha nra e felloa ke nako ea molao mafelong a ‘mesa. Sebaka sa ‘moka ke ‘Manthabiseng Convention Centre.

Letsetsa  +266 580 88 444  bakeng  sa  litlhakisetso,  kapa u ngolle [email protected] kapa whatsup +266 580 88 444.

Previous NRA holds high level forum on implementation of Lesotho National Reforms

Connect With Us

Lesotho Flag1

LNDC, Block B, Level 7, Maseru 100, Lesotho

Opening Hours:

Mon – Fri: 8:00 am – 5:00 pm

News & Updates

The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox when we have announcements to make.

National Reforms Authority - NRA © 2022. All Rights Reserved - Designed by Zeecom